Camins lúdics

El joc és una forma natural d’aprenentatge. No només és una gran manera d’assolir competències matemàtiques, lingüístiques i creatives, sinó que també és una forma inmillorable de treballar valors com empatia, la cooperació o l’acceptació de la frustració. Tot jugant els infants aprenen a saber guanyar, saber perdre, résoudre problemes, prendre decisions i treballar la memòria. I tot això sense oblidar el què és més important: passar-s’ho la mar de bé!

En aquesta extraescolar  proposarem jocs de diverses temàtiques, amb diferents mecàniques perquè volem fer arribar la cultura dels Jocs de taula als nens i nenes i les seves famílies. Per això obrirem les portes de l’extraescolar perquè, un cop al mes, els pàres i mares puguin venir a coneixer i a jugar nous jocs de taula moderns.

Tot això amb un únic objectiu final: que cadascú trobi els seus propis “Camins lúdics”

Dilluns
1r-4rt:  16:20h a 17:20h

Escola Camins
60€ trimestre 1r i 2n trimestre  /   40€ trimestre 3r trimestre (abril-maig)

Requisit: Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s a qualsevol de les activitats extraescolars.
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà l’última setmana de maig.
Pagament: El cobrament serà trimestral i es farà efectiu per avançar entre l’1 i el 5 del primer men del trimestre.
Altes i baixes: S’han de notificar per correu electrònic a la Comissió d’Extraescolars de l’AFA (extraescolars@afa.escolacamins.com) i us farem arribar el formulari corresponent. Cal haver omplert aquest formulari i haver rebut la posterior confirmació per email de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA perquè l’alta o la baixa sigui vàlida.
Les baixes s’han de comunicar com a mínim amb 15 dies abans que comenci el següent trimestre.

Anuncis