Sensibilitat musical i guitarra

Sensibilització musical per P3, P4 i P5:   Dilluns de 16.20h a 17.20hPitus i Flautes

En aquest rang d’edat es treballarà el ritme, el cant i l’expressió artística a partir de jocs i cançons. Ens centrarem en explorar, conèixer i experimentar les possibilitats que ofereix la música, ja sigui des de la veu, el cos, els sons o els instruments.  Potenciant la creativitat i la música com a eina per a divertir-nos tot cantant, ballant i jugant.

Sensibilització musical per a 1er:  Dilluns de 13.40h a 14.40h

En edats més avançades continuarem treballant la música a partir dels jocs i les cançons, però introduint la pràctica d’instruments com la percussió, els boomwhackers o el xilòfon. Continuarem explorant el ritme, el cant, l’harmonia i l’expressió artística tot cantant, ballant i jugant. Es potenciarà la creativitat, la sensibilitat musical i les múltiples formes d’expressió artística que té la música.

Guitarra nivell iniciació (a partir de 2n):  Dilluns de 12.40 h a 13.40 h

Es treballarà el gust per a l’instrument, entenent que la guitarra pot esdevenir una eina per passar-s’ho bé i compartir moments amb companys, companyes o familiars. Ens introduirem al món de les melodies a partir de cançons modernes i divertides, tot treballant la oïda, la intuïció musical i el ritme. Coneixerem múltiples artistes del món de la música i ens ho passarem bé descobrint aquest instrument de sis cordes.

Guitarra nivell avançat (fins a 6è):  Dilluns de 16.20h a 17.20h

Ara que ja coneixem les notes i el so de la guitarra continuarem descobrint nous artistes, estils musicals diferents i introduint-nos al món des acords. Buscarem noves formes i tècniques de tocar la guitarra partint del matrix criteri: la guitarra com a eina de diversió i expressió artística.

Escola Camins
60€ trimestre 1r i 2n trimestre  /   40€ trimestre 3r trimestre (abril-maig)

Inscripcions: abans del 15 de setembre
Procés d’inscripció: omplint el següent FORMULARI
A partir d’aquesta data, rebreu un email de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA amb la confirmació de plaça per a l’activitat o activitats sol·licitades. Si no la rebeu, poseu-vos en contacte amb la Comissió d’Extraescolars

Requisit: Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s a qualsevol de les activitats extraescolars.
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà l’última setmana de maig.
Pagament: El cobrament serà trimestral i es farà efectiu per avançar entre l’1 i el 5 del primer men del trimestre.
Altes i baixes: S’han de notificar per correu electrònic a la Comissió d’Extraescolars de l’AFA (extraescolars@afa.escolacamins.com) i us farem arribar el formulari corresponent. Cal haver omplert aquest formulari i haver rebut la posterior confirmació per email de la Comissió d’Extraescolars de l’AFA perquè l’alta o la baixa sigui vàlida.
Les baixes s’han de comunicar com a mínim amb 15 dies abans que comenci el següent trimestre.

Anuncis