Vine al circ!!

Newsletter

 “ESPAI DE DIVERSIO, FORMACIO I EDUCACIO A TRAVES DEL CIRC”

Espai creatiu on els nens i nenes descobriran durant el curs les tecniques  mes atractives del m6n del circ. No cal experiencia previa per a comenc;ar a fer jocs amb els malabars, les acrobacies, els equilibris sobre objectes, l’expressi6 corporal, les teles i el trapezi fix.

Un conjunt d’activitats entre esportives i artfstiques que esdevenen un complement ideal a l’activitat academica. Les classes es treballen a traves de dinamiques i jocs, sempre de forma grupal, fent del circ l’ eina per interactuar, crear un ambient on els participants generin aprenentatges, descobreixin amb creativitat i creixin dia a dia, tot millorant aspectes com la coordinaci6, la destresa, l’esforc; i el suport mutu.

L’activitat acaba amb la creació d’una petita mostra oberta a amics i família per tal d’ensenyar aquelles tecniques apreses durant el curs.

Dilluns
grup 2n-3r-4rt:  12:30h a 13:30h
grup P5-1r:  13:30h a 14:30h

Lloc: gimnàs de l’escola / Pavelló Esportiu de la Farga
Alumnes: mínim 6 nens/es per grup
Preu: 18€/mensuals

Organitza:  Escoleta de Circ del Pla de l’Estany
Persona de contacte:  Paco Yesares Miranda
Telèfon: 689504613
Adreça electrònica:  alcimdecinc@gmail.com

Observacions:  Caldrà pagar l’assegurança d’accidents obligatoria 6€ anuals a principi de curs.

Requisit: Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s a qualsevol de les activitats extraescolars.
Calendari: L’activitat començarà la primera setmana d’octubre i s’acabarà l’última setmana de maig.

Anuncis